Fadderhem

Bli fadderhem åt en ensamkommande ungdom

 

Jag har inget boende men kan stödja ekonomiskt

I flera fall kan det vara så att man praktiskt inte har ett sovrum att erbjuda, men man kanske har ekonomin. Och i andra fall är det tvärtom, dvs man har ett sovrum men har inte möjlighet att ta en extra kostnad.

 

Därför har du möjligheten att bidra ekonomiskt. Kanske är det 100kr/månaden, kanske är det mindre, kanske är det mer.

 

Har du plats i ditt hem och vill göra en insats för en medmänniska?

Som fadderhem får du chans lära känna och vara ett vuxenstöd åt en ungdom som sökt asyl i Sverige och som rotat sig på den ort där han går i skola.

När ensamkommande ungdomar som sökt asyl i Sverige fyller 18 år blir de i många fall av med sitt boende och tvingas flytta till Migrationsverkets vuxenboenden som ibland kan ligga i en annan kommun. Att vara fadderhem innebär att du istället upplåter plats i ditt hem under en kortare eller längre period så att ungdomen slipper ryckas upp från skolan som ofta är det enda sociala sammanhang de har. Som fadderhem gör du en konkret skillnad för en annan medmänniska.

 

Vad innebär det att bli fadderhem?

Som fadderhem upplåter du plats i ditt hem under en period. Du kan bli fadderhem oavsett familjekonstellation och det finns inga formella krav på fadderhemmen. Det viktiga är att du delar vår värdegrund om alla människors lika värde och lika rättigheter. Hi-sweden hävdar alla människors rätt till kärlek och värme, rätt till nya livschanser och förmåga att välja och ta ansvar.

 

Vem vänder jag mig till med frågor och råd?

När du väl öppnar upp ditt hem för en ungdomar så kommer du att träffa flera personer som engagerar sig. Du kommer att bjudas in till vår Facebook-grupp där flera frivilliga familjer byter erfarenheter och du har direktkontakt med Hi-sweden via både e-post och telefon.

 

Vilka är ungdomarna?

Fadderhem erbjuds ensamkommande ungdomar som sökt asyl som fyller, har fyllt 18 år eller blivit uppskrivna av Migrationsverket att var över 18 år från 1 juli 2017. Ungdomarna bor i hela landet, går i grundskola eller gymnasiet och skulle utan ett fadderhem tvingas flytta till Migrationsverkets vuxenboende boende i annan kommun i väntan på asylbeslut.

 

Vad händer om ungdomen blir sjuk?

Som asylsökande och över 18 år så har man rätt till akut läkar och tandvård.

 

Så här skriver Migrationsverket, bl.a, på sin hemsida:

 

Rätt till vård

När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är landstinget/regionen som beslutar om vilken vård du kan få…

 

…Om du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. I de flesta fall ska du ringa och boka en tid innan du besöker vårdcentralen. Via 1177 Vårdguiden kan du hitta telefonnummer till de vårdcentraler som finns på den ort där du bor. Om du blir akut sjuk och behöver ambulans ska du ringa nödnumret 112.

 

För akut tandvård ska du gå till Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget/regionen hänvisar till.

 

Läs mer här på Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso--och-sjukvard.html

 

:

Vad gör ungdomen på fritiden?

Flera av ungdomarna har redan fritidsintressen och aktiviteter. Väldigt många är med i någon utav kommunens föreningar, tränar på gym eller umgås med kompisar. Ungdomarna ska anses som vuxna (de har fyllt 18 år) och ansvarar givetvis för sin egen fritid.

 

Pratar ungdomarna svenska?

De allra flesta ungdomar som det rör sig om har varit i Sverige i mellan 1,5-2 års tid och har här även gott i skolan. Även fast svenskan inte är helt flytande så gör sig alla förstådda och förstår. Framför allt så utvecklas de varje dag när de får prata svenska och viljan att göra just det är mycket stor.

 

Hur stort utrymme behövs?

I första hand så är det en säng som behövs men finns möjligheten till ett eget rum så är det perfekt. Vi tror att alla, de vuxna, andra familjemedlemmar och ungdomen själv mår bäst av att kunna få möjlighet till avskildhet emellanåt. Behovet är stort idag och för de flesta fungera det bra med våningssäng dvs 2 i ett rum. Däremot är det bra om det finns allämna rum som gemensamt kök allrum och ungdomen inte har sitt egna rum där de få lungn och ro för sina studier.

 

Behöver jag även ställa upp för ungdomen i asylprocessen?

Det är inget krav – utan vi alla är bara tacksamma om du upplåter ditt hem. Vi är ett stort nätverk med många vuxna som stöttar och gör så gott vi kan för dessa ungdomar. När du väl lärt känna din ungdom och ni har fått ett ömsesidigt förtroende för varandra så får ni gemensamt ta ett beslut kring dessa frågor.

Många av ungdomarna har även kvar sin god man som kan arbetar på ideell basis. Men så är inte alltid fallet och då är Hi-sweden ett bra närverk att har till hands.

 

Hur kan jag hanterar ungdomens sorg?

Först och främst, ungdomarna har varit med om väldigt mycket i sina liv och det finns mycket obearbetad sorg i att behöva fly från sitt hemland, familj och vänner. I flera fall har de även förlorat flera familjemedlemmar. Men att vara en lyssnande vuxen, en medmänniska, är aldrig fel.

 

Med det sagt, våra erfarenheter är att vi skrattar mer än vi är ledsna tillsammans och att tacksamheten du får från ungdomen är gränslös.

 

Men märk väl, det finns i stödgruppen andra vuxna som redan har relation till ungdomarna vilket gör att det inte är en börda som ni behöver bära ensamma. Dessutom har flera av våra ungdomar i kommunen redan etablerat nätverk med andra vuxna som de har fått förtroende för och kan vara ett stöd. Det är därför det är extra viktigt att de får möjlighet att stanna i kommunen.

 

Många av oss stöttar även i detta och i sådana fall så kommer en fullmakt att behövas fyllas i – något som vi i Hi-sweden hjälper till med.

 

Vilket stöd får jag som fadderhem?

Du som är fadderhem får tillsammans med ungdomen rådgivning och stöd kring asylprocessen framför allt genom vårt chattrum där alla vuxna är med och stötta varandra. Har du frågor avseende kontakt med myndigheter hjälper vi varandra med råd och olika mallar för skrivelser till myndigheter. Du kan även får vägledning i av medlemmarnas kompetens hur man kan stödja ungdomen att hitta rätt hjälp inom vård, utbildning och socialt stöd.

 

Vi som är medlemmar i Hi-Sweden idag är eller har arbetat som socialassistent, boendepersonal, lärare, god man och en del andra professioner. Alla ställer vi upp för varandra och häller även andra organisationer med råd indirekt då många av våra medlemar finns med i andra organisationer som hjälper ungdomar.

 

Får jag någon ersättning?

Nej, fadderhemmen får inget garanterat bidrag från Hi-sweden för att täcka vissa omkostnader. Ungdomarna får 61 eller 71 kronor om dagen i ersättning från Migrationsverket beroende på deras boendeförhållande. Räknas de som ensamstående utan gemensamt hushåll med fadderhemmet kan de erhålla den högre dagpenningen.

 

Men åtagandet är framför allt ideellt och bygger på att du är intresserad och nyfiken på att l ära känna en annan person och vill göra en insats för en medmänniska.

 

Vi hoppas att de olika kommunerna, precis som Stockholms Stad, Umeå, Linköping m.fl, ska kunna använda det stadsbidrag som staten betalar ut till alla kommuner för att låta de ensamkommande som fyller 18 år ska slippa att flytta under asylprocessen. Vi är övertygad om att det ökar möjligheten för civilsamhället att öppna upp sina hem om man får åtminston lite kostnadstäckning.

 

Vad är skillnaden mellan fadderhem och familjehem eller jourhem?

Som fadderhem erbjuder du plats i ditt hem under en kortare period, ofta mindre än ett år, åt en ensamkommande ungdom i asylprocess. Hi-Sweden är den förmedlande länken mellan fadderhemmet och ungdomen genom att mötet skapas på Hi-Swedens anslagstavlor mellan den som söker bostad och familjen som kan erbjuda bostad. Hi-Sweden ta således ingen socialt ansvar mellan parterna.

 

Den "sociala kontrollen" som finns i Hi-sweden är att samtliga som vill erbjuda sitt hem måste blir godkända av Hi-Swedens administratör/er vilket normalt görs genom en bedömning av Er facebook sida med utgångspunkt från vänkrets och Ert engagemang.

Placering i familjehem eller jourhem är en helt annan sak och placering sker av handläggare på socialtjänsten eller kriminalvården. Som familjehem eller jourhem får du ersättning och placeringen kan vara under en längre period.

 

Varför gör Hi-Sweden detta?

Vi som är medlemmar i Hi-sweden gör det framförallt av ideella skäl. Ibland blir ungdomar förmedlade genom organisationer som har statsstöd för att hitta ett tillfälligt boende. I vissa fall kan dessa organisationer hjälpa om de varit med att förmedla en ungdom även om boendeplatsen fanns hos Hi-sweden anslagstavlor.

 

Genom att ungdomen "slipper" flyttar till en annan kommun som rotat sig och går i skola, börjat skapa ett nätverk, så medverkar Hi-sweden i den framtida integration för de ungdomar som får bifall på sin ansökan.

Det tycker vi är mycket bra om de asylsökande ungdomarna kan vara kvar i sina närområden och ett skäl till att vi på Hi-Sweden stödjer ungdomarna i att hitta tillfälligt boende i hela Sverige genom att efterlysa fadderhem fram till juni 2018, då ungdomarna ska ha fått besked i sina asylärenden.

 

Även därefter kommer det att finnas ett behov för fadderhem då de flesta ungdomarna då förhoppningsvis är mitt inne i sina gymnasiestudier och din hjälp kan bidrar att de kan avslutar sina studier.

 

Bra integration

Därefter står de förhoppningsvis väl rustade för framtiden, kan börja arbetar eller studera och är välintegrerade genom Er medverkan. Om Ni har riktigt tur har ni fått vänner för livet.

 

Vad kan du hjälpa med om du inte kan erbjuda en bostad?

Din hjälp behövs oberoende om du kan erbjuda en bostad så kan man göra nytta i vårt chattrum med sin kompetens, hjälpa andra medlemmar i olika migrationsfrågor som dyker upp hela tiden, man kan även vara samtalspartner tíll ett ensamkommande barn som behöver någon att prata med på vår " helpline". Du kan göra nytta på många sätt om du vill vara en med och skapa en bra integration hos våra nya vänner.

 

Så gör slag i saken och blir medlem i Hi-sweden och medelar oss om du kan tänka dig att ta emot en ungdom i ditt hem.

 

 

 

 

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue