Klädinsamlingar

Klädinsamling till flyktingar

 

Hi-sweden ta gärna emot fräscha, fina och oskadade artiklar såsom kläder och skor till barn och vuxna, barnartiklar (leksaker, ritsaker, mm) Detta förmedlas kostnadsfritt direkt till ankommande flyktingar i närregionen med specifika behov eller indirekt genom medvekan i klädinsamlingar i Röda korsets regi.

 

Artiklarna riktas huvudsakligen till ensamkommande flyktingbarn och asylsökande flyktingar i flyktingboenden. Artiklarna kanaliseras dit de behövs via frivilliga medlemmar.

 

Nätverket är politiskt och religiöst obundet och bär inga kostnader för vare sig löner eller lokaler. Runt högtider, skollov, skolstart kan behovet av matartiklar och/eller presenter/presentkort vara av intresse.

 

Tips om klädinsamling- så här gör du i mindre grupper

http://hi-sweden.com/pdf-filer/S%C3%A5%20h%C3%A4r%20g%C3%B6r%20du%20kl%C3%A4dinsamling%20.pdf

 

Tips för klädinsamling större grupper

http://hi-sweden.org/Pdf-filer Hi-sweden/Rutin kl%C3%A4dinsamling.pdf

 

 

Märkningslappar klädstorlekar

http://hi-sweden.org/Pdf-filer Hi-sweden/Kl%C3%A4dstorlekar.pdf

 

Hi-swedens insamlingar kan enkelt organiseras i nätverk vid arbetsplatser, i skolor, föräldragrupper, inom föreningar mm.

 

Kontakta oss om du vill bidra med artiklar eller för anvisningar om hur du startar ett lokalt nätverk i din kommun eller stadsdel!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue