Skatteverket

Skatteverket

Om Skatteverket

http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket.4.65fc817e1077c25b832800015922.html

 

Folkbokföring

http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing.4.18e1b10334ebe8bc800039.html

Så fort du fått ditt permanenta uppehållstillstånd skall du kontakta skatteverket och blir folkbokförd. Detta är viktigt för att du skall kunna utnyttja din rätt till barnbidrag, bostadsbidrag mm

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue