Utbildning

Utbildning

 

Information om utbildning i Sverige

http://www.informationsverige.se/Svenska/Arbete-och-utbildning/Sidor/Utbildning.aspx

Här får du bland annat veta mer om vilka utbildningsmöjligheter som finns, om validering av kompetens och om hur du kan lära dig svenska.

 

Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och akademisk utbildning.

http://www.uhr.se/sv/Bedomning-av-utlandsk-utbildning/

 

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Application for Evaluation of Foreign Higher Education

http://hi-sweden.se/Pdf-filer/www.uhr.se_Documents_Bed%C3%B6mning%20av%20utbildning_ansokan_utl_utb_14.pdf

 

 

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue