Protokoll vid styrelsemöte 2014-11-27

Protokoll fort vid styrelsemöte 2014-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

1.2014-11-27 Bernd Mussmann, Svanesund, mailto:bernd@mussmann.se

2.2014-11-27 Marlene Mussmann, Svanesund, mailto:marlene@mmac.se

3.2014-11-27 Stina Magnusson, Svanesund,

 

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue